Intrastat

Intrastat je statistický systém Celní správy ČR pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu (tedy obchodu mezi s sebou). Potřebujete vykazovat Intrastat celním orgánům?

Tuto povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká, pokud nemáte povinnost podávat přiznání k DPH.

Kdo má povinnost vykazovat údaje pro Intrastat:

Povinnostpodávat výkazy dat pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh (ten je stanoven pro odeslání i přijetí zboží v hodnotě přesahující 8 mil. Kč, hodnota je určena zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí) při přijetí nebo odeslání zboží (se kterým obchoduje), a o které je třeba uvádět údajů do tohoto výkazu. Tímto se každá osoba, jenž podává celním orgánům výše zmíněné výkazy stává zpravodajskou jednotkou.
Pokud osoba nebo-li zpravodajská jednotka neprovede v rámci mesíce žádnou transakci, je povinna předat negativní hlášení příslušnému celnímu orgánu.
V případě uskutečnění pouze jednorázového odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost podávat výkazy pro Intrastat celním orgánům, stačí vykázat pouze toto jednorázové či příležitostné odeslání nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání nebo přijetí nedojde.

Nevíte-li si s Intrastatem rady, velmi rádi jej za Vás zpracujeme a řádně předáme celním orgánům.

Těšíme se na spolupráci!

Váš team Lefix. s.r.o.