Další celní režimy

Jestli-že máte specifický případ, který vyžaduje individuální přístup a zvláštní celní režim, tak se Vám díky naší flexibilite přizpůsobíme. Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme služby šité na míru Vaší situaci a hlavně Vašim zvoleným požadavkům.

Dalšími celní režimy kromě dovozu, vývozu a tranzitu zboží jsou:

  • Uskladňování v celním skladu pokud se rozhodnete uskladnit zboží v soukromém nebo veřejném celním sklaě, tak se u tohoto zboží se clo ani daně neplatí,ale musí být ale zajištěn celní dluh. Toto zboží je dále pod dohledem celních orgánu, tudíž s ním nezle bez jejich vědomí nijak manipulovat, to pouze v případě pokud jej navrhnete do vámi zvoleného celního režimu např. dovoz.
  • Aktivní zušlechťovací styk platí pro zboží, jenž bylo do České republiky dovezené za účelem zušlechtění (např. montáže a pod.). Poté je vyvezeno zpět nebo do další země. Za zboží, v rámci aktivního zušlechťovacího styku, se neplatí ani clo ani DPH, nejsou uplatňovány žádné limity ani omezení.
  • Přepracování pod celním dohledemtento režim je povolen pouze osobám se státní příslušní České republiky. Bývá používán při dopravě zeze třetí země (země mimo EU), které bude dále upraveno pro domácí trh, a to již v tuzemsku. Přepracováním v tuzemsku se změní i sazební zařazení tohoto zboží. Vzniklé výrobky mohou být propuštěny do režimu volného oběhu a poté podléhají clu a poplatkům ze zákona, dle platných celních sazeb.
  • Dočasné použitítento režim platí pro zboží, které vlastní zahraniční osoba, a které bylo do tuzemska dovezeno a setrvalo zde určitou dobu (např. cirkusy, různá umělecká díla a předměty na výstavách a pod.). Po jejím uplynutí se v nezměněném stavu vyveze ze země EU zpět nebo do jiné země. Toto zbozí je úplně nebo dle povahy částečně osvobozeno od dovozního cla a DPH.
  • Pasivní zušlechťovací stykVám umožní, aby tuzemské zboží (zboží Společenství) bylo vyvezeno do zahraničí (země mimo EU), kde bude následně zušlechtěno a poté opět dovezeno zpět. Zboží je poté částečně nebo i úplně, dle povady, osvobozeno od cla. Tento režim je celními orgány povolen jen výjimečně. Clo se platí z hodnoty přidané v zahraničí.Jedná se o opak aktivního zušlechťovacího styku.

Nevíte-li si rady kontaktujte nás a my se Vám pokusíme poradit a s Vaším případem pomoci. Těšíme se na spolupráci!

Váš team Lefix s.r.o.